Personvernserklæring

Personlige opplysninger er alle typer opplysningen som i et eller annet omfang tilhører deg. Når du bruker nettsiden vår, samler vi inn og bruker slik informasjon. Det skjer for eksempel ved generell tilgang til innhold, hvis du melder deg på nyhetsbrevet vårt, deltar i konkurranser eller undersøkelser, registrerer deg som bruker eller abonnement, annen bruk av tjenester eller foretar kjøp via nettsiden.

Vi samler inn og behandler vanligvis følgende opplysninger: En unik ID og tekniske opplysninger om datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din, IP-nummeret ditt, geografisk plassering og hvilke sider du klikker på (interesser). I den grad du selv samtykker til det, og selv legger inn informasjonen, behandles også: Navn, telefonnummer, e-post, adresse og betalingsopplysninger. Dette vil typisk være i forbindelse med opprettelse av en bruker eller ved kjøp.

Sikkerhet

Vi behandler dine personlige opplysninger sikkert og konfidensielt i henhold til gjeldende lovgivning, inkludert personvernsforordningen og databeskyttelsesloven. Opplysningene dine blir bare brukt til det formålet de er samlet inn for, og slettes når formålet er oppfylt, eller det ikke lenger er relevant. Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak mot at opplysningene dine utilsiktet eller ulovlig slettes, publiseres, går tapt, forringes eller deles med uvedkommende, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med loven.

Formål

Opplysningene brukes til å identifisere deg som bruker og vise deg annonser som med stor sannsynlighet er relevante for deg, til å registrere kjøp og betalinger foretatt av deg, og for å levere tjenester du har bedt om, som for eksempel å sende deg nyhetsbrev. I tillegg bruker vi informasjonen til å forbedre tjenester og innhold.

Oppbevaringsperiode

Opplysningene oppbevares så lende det er tillatt av loven, og vi sletter opplysningene når de ikke lenger er nødvendige. Perioden avhenger av informasjonens art og grunnen til oppbevaring. Det er derfor ikke mulig å angi en generell tidsramme for når informasjonen slettes.

Utlevering av opplysninger

Informasjon om din bruk av nettsiden, hvilke annonser du ser og eventuelt klikker på, geografisk plassering, kjønn og alderssegment, osv. videregis til tredjeparter i den grad denne informasjonen er kjent. Du kan se hvilke tredjeparter det er snakk om i «Bruk av informasjonskapsler». Opplysningene brukes til målrettede annonser.

Vi bruker også en rekke tredjeparter til å behandle og lagre opplysninger. Disse behandler bare opplysninger på våre vegne, og kan ikke bruke opplysningene til egne formål.
Formidling av personlige opplysninger som navn, e-postadresse, osv. skjer bare hvis du samtykker til det. Vi bruker bare databehandlere i EU eller i land som kan beskytte opplysningene dine i tilstrekkelig grad.

Innsyn og klager

Du har rett til å få vite hvilke personlige opplysninger vi behandler om deg i et praktisk format (dataportabilitet). Du kan til enhver tid protestere mot bruk av opplysningene. Du kan også tilbakekalle samtykket om at opplysninger om deg behandles. Hvis opplysningene om deg som behandles er feil, har du rett til å få dem rettet eller slettet. Henvendelser om dette skal sendes til: info@bicasolutions.dk. Hvis du vil klage på vår behandling av dine personlige opplysninger, kan du også kontakte Datatilsynet.

Hvis du ikke lenger ønsker at vi skal behandles dine personlige opplysninger eller at vi skal begrense behandlingen av personopplysningene dine, kan du også ende oss en anmodning om dette til e-postadressen som er nevnt ovenfor.

Utgiver

Nettsiden eies og publiseres av:

Bica ApS
Hammershusvej 12B
7400 Herning 

HAR DU SPØRSMÅL?
Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med informasjonen vår og/eller behandling av personlige opplysninger, kan du kontakte oss på info@bicasolutions.dk.  

Oppdatert 25.10.2023