Produktgaranti

Bica produkter er laget ved hjelp av avanserte produksjonsteknikker, godt håndverk og stål. Det er kvalitetskontroll i produksjonen av alle Bica produkter. Kvalitetskontrollen utføres gjennom omfattende kontrollpunkter under tilblivelsesprosessen og helt ut i emballasjeprosessen. Bica krever ikke noen spesiell vedlikehold, men vi henviser til vår vedlikeholdsguide angående rengjøring av produktene. Garantien opphører imidlertid hvis produktet brukes utenfor de angitte bruksområdene.

Bruksområder Bica innendørsserier

Temperatur: 10-50° Celsius
Luftfuktighet: 30-70%

Bruksområder Bica utendørsserier

Bica utendørsbeholdere oppfyller korrosjonsklasse C3. Dette betyr at tiltenkte bruksområder for disse produktene, i henhold til ISO 12944, er by- og industriområder med moderat svoveldioksidforurensning og kystområder med lavt saltinnhold.

Opplever du feil

Hvis du opplever feil med et Bica produkt ved utpakking eller montering, vennligst kontakt Bica eller din forhandler. Produktet vil da bli byttet ut eller feilen vil bli utbedret. Feilen dokumenteres i form av tekst samt bilder og/eller videoer.

Produktgaranti

Bica gir 5 års produktgaranti og 2 års garanti på bevegelige deler. I tillegg kan du også kjøpe reservedeler som dører, hjul og lokk, hvis det skulle oppstå skade, som for eksempel hærverk eller uhell. Garantien bortfaller som følge av endringer og/eller inngrep på det solgte produktet utført av tredjepart eller hvis vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjonene ikke følges. Garantien dekker ikke naturlig slitasje og feilaktig eller uaktsom behandling av det solgte produktet.