Kom i gang med kildesortering

3 gode råd: Engasjer, motiver og følg opp – slik når du målet ditt best

Avfallssortering i bedrift

Kom i gang

Lag en plan for implementering av kildesortering

Vi gjør det allerede hjemme – altså vi sorterer avfallet vårt. Nå skal vi også gjøre det på arbeidsplassen. Vi kan ta med vanen fra hjemmet til arbeidsplassen. Det stiller krav til både medarbeiderne og arbeidsgiverne. Det viktigste er kommunikasjon, innretning og organisering av det nye systemet.

Her får du noen gode råd til å håndtere den nye virkeligheten på arbeidsplassen. Noen av tipsene henvender seg til store bedrifter, mens andre gjelder for små og mellomstore bedrifter.

www.mst.dk 

Fra kjedelig pligt til ren fornøyelse

1. Organisering

Oppnevn avfallsansvarlige

Oppnevn en avfallsansvarlig som har hovedansvaret for å implementere avfallssorteringen. Vurder også å oppnevne ambassadører som læres opp som «avfallseksperter». La de ta ansvaret for å lære opp de andre kollegene.

Gjør det til en del av opplæringen av nye ansatte

Inkluder avfallssortering i opplæringen av nye ansatte, ta det med i personalhåndboken og/eller de generelle retningslinjene på arbeidsplassen. 

Del ut tømmeansvar

Hvis dere ikke har personale som er ansatt til dette, er det en god idé å oppnevne flere medarbeidere som får ansvar for å tømme avfallsbeholderne på bestemte tidspunkter i løpet av dagen eller uken. På den måten blir byrden mindre, og medarbeiderne får større eierskap når de tildeles ansvar. 

Få hjelp fra servicepersonalet

Avfallsinnsamleren deres kan gi dere råd om hvordan dere implementerer avfallssorteringen på best mulig måte. Skap en god dialog med avfallsinnsamleren for å oppnå et godt og konstruktiv samarbeid. I store bedrifter kan det være en god idé at rengjørings- og serviceleverandøren hjelper til med implementeringen.

Kjenner du 20/20-regelen?

Vel nei, så la oss forklare.

Hvis du skal implementere avfallssortering på kontoret, anbefaler vi å bruke denne regelen:

20 personer for én avfallsløsning
20 meter gangavstand til avfallsløsningen

Sagt på en annen måte: Har man 20 ansatte samlet i et åpent kontormiljø, skal avfallsstasjonen plasseres maksimalt 20 meter fra deres plass. Ellers risikerer du at de ansatte ikke bruker løsningen riktig. De må endre adferd fra å kaste papiret i en søppelkurv rett under skrivebordet, til å måtte reise seg og gå litt for å bli kvitt det. Derfor bruker vi 20/20-regelen som en anbefaling til våre kunder. Da er du godt i gang med å sortere avfall.

De mest brukte sorteringene i kontormiljø eller små kjøkkenkroker er matavfall, plast, papir og restavfall.

Avfallssortering på skolen med lekende barn

Avfallssortering er god stil

2. Innretting

Finn ut antall beholdere

Finn ut hvilke og hvor mange typer avfall dere genererer i ulike lokaler, og sett opp et tilsvarende antall avfallsbeholdere.

Involver medarbeiderne i plasseringen

Involver relevante medarbeidere, slik deres del av arbeidsplassen kan innrettes etter nettopp deres behov. Det sikrer at avfallsbeholderne plasseres på egnede steder, og gjør det intuitiv å bruke dem i løpet av arbeidsdagen. 

Sett opp tydelig markering

Sørg for at alle avfallssystemer er utstyret med piktogrammer, så alle enkelt forstår hvilke typer avfall som skal hvor. 

Gjør det enkelt for tilknyttede bedrifter å kjøpe

I en store bedrift kan man med fordel lage en liste med de ulike avfallsbeholderne i ulike størrelser, som bedriften trenger. De kan tilknyttende bedrifter også bestille etter behov. 

Gjør avfallssortering meningsfullt

3. Kommunikasjon

La ledelsen gi den første informasjonen

Selv en avfallsansvarlig er oppnevnt, er det en god idé at den første informasjonen om sorteringen kommer fra ledelsen. Det kan styrke motivasjonen blant medarbeiderne.

Ikke la sorteringsveiledningen bli liggende i en skuff

Relevant informasjon om deres sortering og diverse avfallstyper bør henge like ved avfallssystemet.

Gi løpende påminnelser

Det er viktig å holde kontinuerlig fokus på avfallssorteringen på arbeidsplassen. Derfor kan det være lurt å bruke interne nyhetsbrev og personalmøter til å opplyse om nye tiltak eller endringer. Her kan det også stilles spørsmål om avfallssorteringen. 

Få data på avfallssorteringen deres

Avfallsinnsamleren kan sannsynligvis gi månedlige eller kvartalsvise tall på avfallssorteringen deres. På den måte kan dere for eksempel følge med på i hvilken grad dere klarer å minimere restavfallet. Tallene kan kommuniseres ut til resten av arbeidsplassen og brukes som utgangspunkt for felles mål.

Vanlige spørsmål og svar

Det er det flere grunner til. Sortering fører til at mindre avfall går til forbrenning. Avfallssorteringen bidrar også til å gjenvinne mange flere materialer, og reduserer dermed CO2-utslippet ved å minste behovet for å produsere nye materialer. 

Det er flere måter å redusere avfall på. Vi kan for eksempel gjenbruke papir til å fylle pappesker ved forsendelser, kjøpe gjenbrukbare kaffekopper istedenfor éngangskopper, kjøpe flere brukte ting istedenfor nye, velge produkter med mindre emballasje og kompostere matavfall istedenfor å kaste det i avfallsbeholderen.

Det organiske avfallet resirkuleres for å utvinne biogass, som brukes til miljøvennlig strøm, varme eller drivstoff.

Vil du finne ut mer?

Spør våre spesialiserer i avfallssortering for bedrifter.

Jeppe Friis

Jeppe Friis

Sales Manager

+45 2684 1000

jf@bicasolutions.dk

Vil du høre om løsninger som gjør avfallssortering enklere?

Kontakt oss og hør mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift. Vi tilbyr alltid gratis rådgivning i forhold til valg av avfallsløsning som matcher ditt behov og budsjett.

Fyll ut skjemaet og bli kontaktet innen 1-2 ukedager.

Vi samarbeider tett med en rekke forhandlere over hele Europa. Forhandlerne tilbyr blant annet konsulentbesøk og salg via nettbutikk og fysiske butikker.