AGRO FOOD PARK

Én innovativ løsning som fungerer for 100 bedrifter

Agro Food Park er et industrispesialisert næringsmiljø for mer enn 100 bedrifter som jobber innenfor landbruks- og næringsmiddelindustrien. Parken utstråler innovasjon og er et gunstig miljø for utvikling av nye idéer.

Ideen bak Agro Food Park er å skape og støtte opp om et nettverk som kobler sammen kompetanse på tvers av hele landbruks- og næringsmiddelindustrien, med mål om å støtte utviklingen av hele næringen.

Utfordringen

Nye lovkrav og krav om avfallssortering, som passer naturlig inn i innretningen

Agro Food Park kom til oss med et ønske om en avfallssorteringsløsning som møtte nye krav til avfallssortering i ti beholdere (fra 2023). Og med et ønske om en holdbar løsning som samtidig ville passe naturlig inn i miljøet. Agro Food Park trengte en strømiljeformet løsning som kunne erstatte mange av de individuelle søppelkassene, og som fungerte på tvers av parkens 100 bedrifter.

Agro Food Park prioriterte estetikk og så etter en minimalistisk løsning der avfallsbeholderne så ut som møbler – og ikke som søppelkasser – i de mange fellesarealene.

From waste to resources

I Agro Food Park holder mer enn 100 forskjellige bedrifter til, så det er viktig for oss at løsningen er strømlinjeformet og passer naturlig inn på tvers av de ulike miljøene.

Katrine Friis Østergaard, Sekretariatsleder, Agro Food Park

Løsningen

Fleksibel avfallsløsning erstatter Agro Food Parks mange enkeltstående avfallsbeholdere

Agro Food Park hadde allerede positive erfaringer med Bicas kildesortering fra noen av de andre bygningene deres. Og derfor ble vi invitert inn. Hos Agro Food Park hadde de i utgangspunktet gjort seg noen gode tanker om løsningen, som vi hjalp dem med å bygge videre på. Vi diskuterte alt fra antall beholdere til hvilke beholdere som ville dekke deres behov best mulig.

Det resulterte i en fleksibel innendørs løsning, som totalt sett består av Model 950 med fire beholdere og Model 870 med tre beholdere, i sort lakk. Til dette valgte de å kjøpe 65 liters-innerbeholdere og med selvklebende piktogrammer i farger. Løsningen er implementert i alle korridorer, i møterommene og ved kaffemaskinene, og erstatter mange avfallsbeholdere som i dag er fjernet fra Agro Food Park.

Piktogrammer er integrert på alle beholderne, som også har vært en viktig del av løsningen for Agro Food Park. Her vet man at avfallshåndtering i ti beholdere krever veiledning og tilpassing for å få parkens over 1 000 medarbeidere til å sortere riktig.

From waste to resources

Med Bica har vi valgt en fleksibel avfallssorteringsløsning i en god kvalitet, som holder i mange år. Vi kan alltid koble til flere beholdere hvis det kommer nye krav. Og samtidig er løsningen utviklet slik at vi ikke trenger å bruke poser til tørt avfall.

Katrine Friis Østergaard, Sekretariatsleder, Agro Food Park

Kildesortering etter trapp i bedrift

Framtidige forventninger

Et skritt på veien mor en bærekraftig framtid

Agro Food Park har en ambisjon om stadig å bli mer bærekraftig, og trekker blant annet fram avfallsbeholderne fra Bica som et lite skritt på veien.

Derfor er de glade for den nye avfallssorteringsløsningen, som de aller fleste ansatte har satt pris på. Etter at løsningen ble tatt i bruk måtte de justere løsningen, og planen er at de i framtiden skal skalere løsningen ytterligere.

Se hvordan vi har hjulpet andre med avfallssortering

Vil du høre om løsninger som gjør avfallssortering enklere?

Kontakt oss og hør mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift. Vi tilbyr alltid gratis rådgivning i forhold til valg av avfallsløsning som matcher ditt behov og budsjett.

Fyll ut skjemaet og bli kontaktet innen 1-2 ukedager.

Vi samarbeider tett med en rekke forhandlere over hele Europa. Forhandlerne tilbyr blant annet konsulentbesøk og salg via nettbutikk og fysiske butikker.